Panda Solution for Companies

Security, Mangement and Control

Panda Endpoint Protection

การป้องกันระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท ใช้งานง่าย โดยฐานข้อมูลไวรัสของ Panda ได้รับการทดสอบติดระดับ TOP ของโลกมาอย่างยาวนาน

Panda Endpoint Protection Plus

การป้องกันระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท ใช้งานง่าย สามารถควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกข่าย โดยฐานข้อมูลไวรัสของ Panda ได้รับการทดสอบติดระดับ TOP ของโลกมาอย่างยาวนาน

Panda Adaptive Defense 360

เหมาะสำหรับองค์กรที่ไฟล์ข้อมูลมีความสำคัญมาก ต้องการความปลอดภัยสูงสุด โดยที่ยังคงความใช้งานง่ายตามสไตล์ Panda

Panda System Managements

โปรแกรม Desktop Management เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้งาน IT เป็นเรื่องง่ายขึ้น
(ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ antivirus ใช้ตัวติดตั้งคนละตัว ใช้งานแยกกันได้)

Panda Fusion

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Panda Endpoint Protection Plus และ Panda System Management เจ้าหน้าที่ IT สามารถใช้อีเมล์เดียวในการล็อคอิน เพื่อบริหารจัดการโปรดักทั้งสองรุ่นได้อย่างง่ายดาย

Panda Fusion 360

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Panda Adaptive Defense 360 และ Panda System Management เจ้าหน้าที่ IT สามารถใช้อีเมล์เดียวในการล็อคอิน เพื่อบริหารจัดการโปรดักทั้งสองรุ่นได้อย่างง่ายดาย และมาพร้อมประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสขั้นสูงสุด

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์