WatchGuard
Firebox

One Platform,
Total Security.

WatchGuard Firebox เป็นแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในระดับสูง ช่วยให้เจ้าหน้าที่ไอทีมองเห็นภาพรวมด้านปริมาณการใช้งานข้อมูล, ความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายขององค์กร ทำให้บริหารจัดกรได้อย่างเหมาะสม เหมาะสำหรับใช้งานในองค์กรทุกระดับ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องราคา ขนาด และความยุ่งยากในการใช้งาน

สิ่งไหนที่เหมาะกับท่าน​​​ ?

หากท่านกำลังสับสนในความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น หรือไม่มั่นใจว่าองค์กรของท่านนั้นต้องใช้งานอุปกรณ์ประเภทไหนจึงจะเหมาะสม หรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เราสามารถให้คำตอบกับท่านได้ผ่านช่องทางต่างๆตามที่ท่านสะดวก

ติดต่อเรา