กรุณากรอกฟอร์มเพื่อสร้าง Trial License ทีมงานจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้เห็นภาพ แนะนำให้ทดลองใช้อย่างน้อย 3-5 เครื่อง หรือมากที่สุดเท่าที่จะสะดวกทดสอบ
เบื่องต้นสามารถทดลองใช้ได้ 30 วัน นับจากวันที่เริ่ม active