กรุณากรอกฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อให้การ register สมบูรณ์

-การ register จะเรียบร้อยภายในเวลา 2 วันทำการ
-หลังจาก Register แล้ว หากไม่มีอัพเดทใด ๆ ภายใน 90 วัน สถานะจะกลับไปเป็นงานที่ open

ควรติดตั้งให้ครบทุกเครื่องใน network เดียวกัน เพื่อความปลอดถัยตามที่ควร