ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่สะดวก

หากท่านมีความประสงค์ให้ทางทีมงานแนะนำข้อมูล หรือต้องการปรึกษาปัญหาด้าน cyber security หรือต้องการให้นำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ Endpoint Security กรุณากรอกแบบฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากเรา

ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้าน Endpoint Security ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าท่านทุกท่าน

เกี่ยวกับเรา

MEET OUR CORE MAN

Managing Director

Arom (Boss)

aromp@skysoft.co.th
085 483 0909

about me
Director, BNI Member, Golfer, Grandfather

Channel Team Leader

Araya (Rhang)

arayap@skysoft.co.th
083 435 9856

about me
Learner, Informer, Car Lover, Crypto Investor

Presales & Technical Director

Tanapon (Tye)

tanaponj@skysoft.co.th
02 030 1990 ต่อ 2

about me
Developer, Presenter, Questioner, Operator

Head of Marketing

Ariya (Louis)

ariyap@skysoft.co.th
063 446 7505

about me
Translator, Content Producer, Home Lover, Crypto Trader

Accountant / Administrator

Duangduan (Duan)

duangduanc@skysoft.co.th
02 030 1990

about me
Document Controller, Coordinatior, Traveler, Entertainer

Proactive Support Engineer

Katesarin (Kate)

support@skysoft.co.th
02 030 1990 ต่อ 1

about me
Problem Solver, Servicer, Here’s Your Perfect, Korea Series Lover

ความเป็นมาของบริษัท Skysoft Co., Ltd.

บริษัท สกายซอฟท์ จำกัด หรือ Panda-Thailand ก่อตั้งในปี 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าซอฟท์แวร์ด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย  โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ Antivirus แบรนด์ Panda Security ประเทศสเปน และมีนโยบายที่จะเน้นการดูแลลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Secure Services) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในวงการไอทีในยุคนั้น และมีนโยบายเน้นด้าน proactive service หรือให้บริการเชิงรุกที่จะสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าทุกท่าน นอกจาก Endpoint Antivirus แล้ว ต่อมาทางเราก็ได้เพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security โดยคัดเฉพาะสินค้าที่เป็น Cloud ใช้งานง่าย ความปลอดภัยสูง และราคาดีเท่านั้น
 
ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและมีจำนวนพาร์ทเนอร์ (partner) หรือรีเซลเลอร์ (reseller) กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงการทำการตลาดทางช่องทางออนไลน์ที่เป็นไปตามยุคสมัย บริษัท ฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการเชิงรุก และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการและตัวสินค้าไปพร้อมกัน

บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านตัวสินค้า ด้านเทคนิคการติดตั้ง ใช้งาน และดูแล พร้อมให้ความรู้ด้านการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเดอร์ ให้แก่พาร์ทเนอร์หรือรีเซลเลอร์ ตลอดจนทั้งลูกค้าองค์กร (Corporate) และลูกค้าตามบ้าน (Home)