สำหรับ Corporate

รุ่น/รายละเอียด Solution
 • ผู้ดูแล login เพื่อบริหารจัดการบนหน้า dashboard ผ่าน web browser
 • มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุมในลักษณะการใช้เชิงองค์กร ซึ่งต้องมีการควบคุม เครื่อง client ให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร
 • ฟีเจอร์การใช้งานออกแบบมาให้ใช้ในลักษณะขององค์กร
 • รองรับการติดตั้งบน server
 • ออก report ตาม schedule และส่งไปผู้รับที่กำหนดได้
 • สามารถติดตั้งแบบ deploy ได้

สำหรับ Home

ข้อมูลและสั่งซื้อออนไลน์
 • ผู้ใช้งานตั้งค่าต่าง ๆ ที่โปรแกรมบนหน้าเครื่อง (standalone)
 • มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปตามบ้านหรือออฟฟิศขนาดเล็กที่ไม่ได้ต้องการการจัดการผ่านส่วนกลาง
 • ฟีเจอร์การใช้งานออกแบบมาให้ใช้ในลักษณะใช้ส่วนตัว
 • ไม่รองรับการติดตั้งบน server
 • ไม่สามารถออก report ตาม schedule และส่งไปผู้รับที่กำหนด
 • ไม่สามารถติดตั้งแบบ deploy ได้