สำรองข้อมูลอัตโนมัติตาม schedule ผ่านระบบ cloud
ปลอดภัย สะดวก ใช้งานง่าย
ไม่ต้องย้ายข้อมูลไปไหน อยู่ที่เดิมได้เลย
หายห่วงจาก ransomware และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ท่านสามารถเลือกซื้อ product จากระบบ cart ได้โดยไม่จำเป็นต้อง register account