สิ่งที่องค์กรต้องทำตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความส่วนตัว
 2. ดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ได้มาอย่างไร เก็บอะไร ใช้อย่างไร)
 3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. มาตรการรองรับการขอใช้สิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การรายงาน และการแจ้งการรั่วไหลข้อส่วนบุคคล

Our Services

 

 1. จัดทำแผนดำเนินงาน (Project Timeline)
 2. .รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสอบทาน (Collect)
 3. พิจารณาสอบทาน (Data Analysis)
 4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ (Gap Analysis)
 5. นำเสนอผลการดำเนินการ (Audit Conclusion)
 6. จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินโครงการ (Full paper)
ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่สะดวก

หากท่านมีความประสงค์ให้ทางทีมงานแนะนำข้อมูล ต้องการคำปรึกษาด้าน cyber security ขององค์กร หรือต้องการให้นำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ Network/Endpoint/Identity Security ท่านสามารถติดต่อเราตามช่องทางที่สะดวกตลอดเวลาทำการ

ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

เกี่ยวกับเรา