สิ่งที่องค์กรต้องทำตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความส่วนตัว
 2. ดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ได้มาอย่างไร เก็บอะไร ใช้อย่างไร)
 3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. มาตรการรองรับการขอใช้สิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การรายงาน และการแจ้งการรั่วไหลข้อส่วนบุคคล

Our Services

 

 1. จัดทำแผนดำเนินงาน (Project Timeline)
 2. .รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสอบทาน (Collect)
 3. พิจารณาสอบทาน (Data Analysis)
 4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ (Gap Analysis)
 5. นำเสนอผลการดำเนินการ (Audit Conclusion)
 6. จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินโครงการ (Full paper)
ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่สะดวก

หากท่านมีความประสงค์ให้ทางทีมงานแนะนำข้อมูล หรือต้องการปรึกษาปัญหาด้าน cyber security หรือต้องการให้นำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ Endpoint Security กรุณากรอกแบบฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากเรา

ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้าน Endpoint Security ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าท่านทุกท่าน

เกี่ยวกับเรา