ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022)

ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022)

ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022) เครื่องของคุณโดน ransomware ใช่มั้ย ? ลองเช็คดูว่าตัวถอดรหัสฟรีเหล่านี้มีสิ่งที่จะช่วยคุณถอดรหัสข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่

Ransomware หนึ่งในภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เลวร้ายที่สุด มัลแวร์อันตรายที่เข้ารหัสไฟล์ และล็อคข้อมูลเอาไว้เพื่อแลกกับการจ่ายค่าไถ่ หากระบบเครือข่ายของคุณติด ransomware ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่าง และใช้ร่วมกับเครื่องมือถอดรหัส ransomware มากกว่า 200 รายการ

ขั้นตอนในการกู้คืนข้อมูลของคุณ: ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022)


ขั้นตอนที่ 1: อย่าจ่ายค่าไถ่เพราะไม่มีอะไรการันตีรว่าผู้สร้าง ransomware จะคืนข้อมูลให้คุณ

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาข้อมูลสำรองที่คุณมี และมองหาที่สำรองข้อมูลของคุณไว้ในที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3: หากไม่มีการสำรองข้อมูล คุณต้องลองถอดรหัสข้อมูลที่ล็อกโดยใช้ตัวถอดรหัสเหล่านี้

ภาพ ขั้นตอนในการกู้คืนข้อมูลของคุณ:

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโดน ransomware ตัวไหน ?

บ่อยครั้งที่การเรียกค่าไถ่จะแนบรายละเอียดประเภท ransomware ที่เข้ารหัสไฟล์ของคุณ แต่มีโอกาสที่บางครั้งคุณจะไม่ได้รายละเอียดเหล่านี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุประเภทของ ransomware เพื่อให้ทราบว่าต้องใช้เครื่องมือถอดรหัสตัวไหน ตัวเลือกด้านล่างนี้สามารถช่วยคุณได้

CRYPTO SHERIFF FROM NO MORE RANSOM

ID RANSOMWARE FROM MALWAREHUNTER TEAM

เครื่องมือถอดรหัส ransomware

Disclaimer ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022)

คุณควรรู้ว่ารายการด้านล่างยังไม่สมบูรณ์ การถอดรหัสข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ดังนั้นพยายามทำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้รายการนี้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเครื่องมืออื่นๆ เครื่องมือถอดรหัส ransomware บางตัวที่กล่าวถึงด้านล่างนั้นใช้งานง่ายในขณะที่เครื่องมืออื่นๆ ต้องการความรู้ด้านเทคนิคเพิ่มเติมเล็กน้อยในการถอดรหัส

 1. .777 ransomware decrypting tool
 2. 7even-HONE$T decrypting tool
 3. .8lock8 ransomware decrypting toolexplanations
 4. 7ev3n decrypting tool
 5. AES_NI Rakhni decryptor tool
 6. Agent.iih decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 7. Alcatraz ransom decryptor tool
 8. Alma ransomware decryption tool
 9. Al-Namrood decrypting tool
 10. Alpha decrypting tool
 11. AlphaLocker decrypting tool
 12. Amnesia ransom decryptor tool
 13. Amnesia ransom 2 decryptor tool
 14. Anabelle ransom decryptor tool
 15. Apocalypse decrypting tool
 16. ApocalypseVM decrypting toolalternative
 17. AtomSilo ransom decryptor tool
 18. Aura decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 19. Aurora ransom decryptor tool + alternative
 20. AutoIt ransom decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor) + alternative 1 (decrypted by Rakhni Decryptor)
 21. Autolocky decrypting tool
 22. Avaddon ransom decryption tool
 23. Avest ransom decryption tool
 24. Babuk ransomware decryptor
 25. Badblock decrypting toolalternative 1
 26. BarRax Ransom decryption tool
 27. Bart decrypting tool
 28. BigBobRoss decrypting tool 
 29. BitCryptor decrypting tool
 30. Bitman ransomware versions 2 & 3 (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 31. BitStak decrypting tool
 32. BTCWare ransom decryptor
 33. Cerber V1 ransomware decryption tool + alternative
 34. Chimera decrypting toolalternative 1alternative 2
 35. CheckMail7 ransomware decryption tool
 36. ChernoLocker ransom decryption tool
 37. CoinVault ransom decrypting tool
 38. Cry128 decrypting tool
 39. Cry9 Ransom decrypting tool
 40. Cryakl decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 41. Crybola decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 42. CrypBoss ransomware decrypting tool
 43. CryCryptor ransomware decrypting tool
 44. Crypren ransomware decrypting tool
 45. Crypt32 ransom decryptor
 46. Crypt38 ransomware decrypting tool
 47. Crypt888 (see also Mircop) decrypting tool
 48. CryptInfinite decrypting tool
 49. CryptoDefense decrypting tool
 50. CryptFile2 decrypting tool (decrypted by the CryptoMix Decryptor)
 51. CryptoHost (a.k.a. Manamecrypt) decrypting tool
 52. Cryptokluchen decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 53. Cryptolocker ransomware decryption tool
 54. CryptoMix Ransom decrypting tool + offline alternative
 55. CryptON decryption tool
 56. CryptoTorLocker decrypting tool
 57. CryptXXX Ransom decryptor (V1, V2, V3) (decrypted by Rannoh Decryptor) + alternative (V1, V2, V3, V4, V5)
 58. CrySIS ransomware decryption tool (decrypted by the Rakhni Decryptor – additional details)
 59. CTB-LockerWeb decrypting tool
 60. CuteRansomware decrypting tool(decrypted by the my-Little-Ransomware Decryptor)
 61. Cyborg ransomware decryption tool
 62. Damage ransom decrypting tool
 63. Darkside ransomware decryption tool
 64. DemoTool decrypting tool
 65. DeCrypt Protect decrypting tool
 66. Democry decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 67. Derialock ransom decryptor tool
 68. Dharma ransomware decrypt tool (decrypted by Rakhni Decryptor) (.wallet extension ransomware decrypt tool)
 69. DMA Locker decrypting toolDMA2 Locker decoding tool
 70. DragonCyber ransomware decryption tool
 71. DXXD ransomware decryption tool
 72. Encryptile decrypting tool
 73. ElvisPresley ransomware decryptiotool (decrypted by the Jigsaw Decryptor)
 74. Everbe Ransomware decrypting tool
 75. Fabiansomware decrypting tool
 76. FenixLocker – decrypting tool
 77. FilesLocker (V1 and V2) decrypting tool
 78. FindZip decrypting tool
 79. FortuneCrypt decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 80. Fonix ransomware decryption tool
 81. Fury decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 82. GalactiCryper ransom decryptor
 83. GandCrab ransomware decryption tool (V1, V4, V5) + gandcrab 5.2 ransomware decryption tool
 84. Gerosan ransomware decrypt tool
 85. GetCrypt decryption tool
 86. GhostCrypt decrypting tool
 87. Globe / Purge decrypting toolalternative
 88. Globe2 decryption tool
 89. Globe3 decryption tool
 90. GlobeImpostor decryption tool
 91. Gomasom decrypting tool
 92. GoGoogle decryption tool
 93. Hacked decrypting tool
 94. Hakbit decryptor
 95. Harasom decrypting tool
 96. HydraCrypt decrypting tool
 97. HiddenTear decrypting tool
 98. HildraCrypt decryptor
 99. HKCrypt ransom decryptor
 100. Iams00rry decryptor
 101. InsaneCrypt ransomware decryptor
 102. Iwanttits ransomware decryptor
 103. Jaff decrypter tool
 104. JavaLocker decryptor
 105. Jigsaw decrypting toolalternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 106. JS WORM 2.0 decryptor
 107. JS WORM 4.0 decryptor
 108. Judge ransomware decryptor
 109. KeRanger decrypting tool
 110. KeyBTC decrypting tool
 111. KimcilWare decrypting tool
 112. KokoKrypt decryptor
 113. Lamer decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 114. LambdaLocker decryption tool
 115. LeChiffre decrypting toolalternative
 116. Legion decrypting tool
 117. Linux.Encoder decrypting tool
 118. Linux.Encoder.3 ransom decryption tool
 119. Lobzik decrypting tool(decrypted by the Rakhni Decryptor)
 120. LockFile ransomware decryptor tool
 121. Lock Screen ransomware decrypting tool
 122. Locker decrypting tool
 123. Loocipher decryptor
 124. Lorenz ransomware decryptor
 125. Lortok decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 126. MacRansom decrypting tool
 127. Magniber decryptor
 128. MaMoCrypt ransomware decryption tool
 129. Mapo ransomware decryptor
 130. Marlboro ransom decryption tool
 131. MarsJoke decryption tool
 132. Manamecrypt decrypting tool (a.k.a. CryptoHost)
 133. MegaLocker ransomware decrypting tool
 134. Merry Christmas / MRCR decryptor + alternative
 135. Mira ransom decryptor 
 136. Mircop decrypting toolalternative
 137. Mole decryptor tool
 138. MoneroPay ransomware decrypting tool
 139. muhstik ransomware decryptor
 140. my-Little-Ransomware decrypting tool 
 141. Nanolocker decrypting tool
 142. Nemty ransomware decryptor
 143. Nemucod decrypting tool + alternative
 144. NemucodAES ransom decryption tool
 145. NMoreira ransomware decryption tool
 146. Noobcrypt decryption tool
 147. ODCODC decrypting tool
 148. OpenToYou decryption tools
 149. Operation Global III Ransomware decrypting tool
 150. Ouroboros ransomware decryptor
 151. Ozozalocker ransomware decryptor
 152. Paradise ransomware decryptor
 153. PClock decrypting tool
 154. Petya ransomware decryption toolalternative
 155. PewCrypt ransom decryptor
 156. Philadelphia decrypting tool
 157. PizzaCrypts decrypting tool
 158. Planetary ransomware decrypting tool
 159. Pletor decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 160. Polyglot decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 161. Pompous decrypting tool
 162. PowerWare / PoshCoder decrypting tool
 163. Popcorn ransom decrypting tool
 164. Professeur ransomware decryptor (decrypted by the Jigsaw Decryptor)
 165. Puma ransomware decryption tool
 166. PyLocky ransomware decrypting tool + alternative
 167. Radamant decrypting tool
 168. RAGNAROK decrypting tool
 169. Rakhni decrypting tool
 170. Rannoh decrypting tool
 171. Ransomwared decryptor 
 172. Rector decrypting tool
 173. RedRum ransomware decryptor 
 174. REvil/Sodinokibi ransomware decrypt tool
 175. Rotor decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 176. Scraper decrypting tool
 177. SimpleLocker ransomware decryptor
 178. Simplocker ransomware decryptor
 179. Shade / Troldesh ransomware decryption tool + alternative + alternative 2
 180. SNSLocker decrypting tool
 181. SpartCrypt decryptor
 182. Stampadodecrypting tool + alternative
 183. STOP Djvu ransomware decrypt tool
 184. SynAck ransom decryptor
 185. Syrk ransomware decryptor 
 186. SZFlocker decrypting tool
 187. Teamxrat / Xpan decryption tool
 188. TeleCrypt decrypting tool (additional details)
 189. TeslaCrypt decrypting toolalternative 1 + alternative 2
 190. TeslaCrypt V2 ransom decryption tool + alternative
 191. TeslaCrypt V3 ransom decryption tool + alternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 192. TeslaCrypt V4 ransom decryption tool + alternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 193. Thanatos decryption tool
 194. ThunderX decryptor
 195. Trustezeb.A decryptor
 196. TurkStatic decryptor
 197. TorrentLocker decrypting tool
 198. Umbrecrypt decrypting tool
 199. VCRYPTOR decryptor
 200. WannaCry ransomware decryption toolGuide
 201. WannaCryFake Ransom decryption tool
 202. WannaRen decryption tool
 203. Wildfire decrypting tool + alternative 1 + alternative 2
 204. XData Ransom decryption tool (decrypted by Rakhni Decryptor)
 205. XORBAT decrypting tool
 206. XORIST decrypting toolalternative
 207. Yatron decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 208. ZeroFucks decryptor
 209. Zeta decrypting tool (decrypted by the CryptoMix Decryptor)
 210. Ziggy ransomware decryptor
 211. Zorab ransomware decryptor
 212. ZQ ransomware decryptor

ฟรีเครื่องมือถอดรหัส Ransomware (2022) วิธีหลีกเลี่ยง ransomware ในอนาคต

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันภัยคุกคามจาก ransomware เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณคือการเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันในเชิงรุก เราขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนพื้นฐานง่าย ๆ ที่สามารถช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทนี้ได้

การเก็บสำเนาข้อมูลสำคัญแบบออฟไลน์อย่างปลอดภัย และการเตรียมการประกันภัยทางไซเบอร์ให้กับบริษัทควรเป็นลำดับความสำคัญหลักสำหรับองค์กรของคุณ แม้ว่าอาชญากรไซเบอร์จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงแค่ล้างระบบ และกู้คืนข้อมูลสำรองล่าสุดของคุณ โดยตัว BigMIND ที่สามารถสำรองข้อมูลของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก หมดห่วงเรื่องการเก็บข้อมูล

ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นยาที่ดีที่สุดเช่นเคย Heimdal™ Threat Prevention ปกป้องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของคุณจาก ransomware , การขโมยข้อมูลด้วยเทคโนโลยีด้วยความปลอดภัยจากตัว DNS ที่ตรวจจับหยุดภัยคุกคามที่บน DNS, HTTP และ HTTPs เมื่อรวมกับ Heimdal™ Ransomware Encryption Protection ransomware ไม่มีโอกาสที่จะโจมตีคุณได้อีกต่อไป

Credit https://heimdalsecurity.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *