WatchGuard คว้า 7 รางวัลที่งาน Cyber Defense Global InfoSec Awards 2022

Cyber Defense Global InfoSec Awards

WatchGuard คว้า 7 รางวัลที่งาน Cyber Defense Global InfoSec Awards 2022 ซึ่งเหล่าผู้ชนะรางวัลนั้นได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเชิงรุกของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่พยายามพัฒนาและมุ่งยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกสู่ตลาดสากล

คว้า 7 รางวัล

ซึ่งรางวัลที่ได้รับทั้ง 7 จากงาน Cyber Defense Global InfoSec Awards 2022 นั้นมีดังนี้

สำหรับรายการผู้ชนะทั้งหมดของงาน Cyber Defense Global InfoSec Awards 2022 สามารถเยี่ยมชมได้ที่ Cyber Defense Magazine online ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน SkySoft ตามช่องทางที่สะดวกได้ทันที อีเมล: sales@skysoft.co.th, โทร: 02 030 1990, line: @skysoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *