WatchGuard EPDR (Panda Adaptive Defense 360) ได้รับการรับรอง Gold Anti-malware โดย OPSWAT

WatchGuard EPDR (Panda Adaptive Defense 360) ได้รับการรับรอง Gold Anti-malware โดย OPSWAT ในการเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง โดยสามารถทำให้เห็นได้ว่าแอพฯที่ให้บริการนั้นทรงพลัง เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองระดับ OPSWAT GOLD ดังเช่น WatchGuard EPDR (Panda Adaptive Defense 360) นั้นคือสามารถเข้ากันได้กับโซลูชั่นด้าน NAC และ SSL-VPN เช่น Citrix Access Gateway, Juniper Host Checker, F5 FirePass ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระดับ Gold จะสามารถตรวจพบได้โดยโซลูชั่นเหล่านั้น และมีฟังก์ชั่นด้านการแก้ไขและประเมินผลบางส่วนที่รองรับ

OPSWAT แนะนำผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรองของ OPTSWAT ว่าพวกเขาสามารถผ่านในเวอร์ชั่นล่าสุดได้หรือไม่ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นผู้ดูแลระบบไอทียังสามารถใช้ลิสต์รายการแอพฯต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองของ OPSWAT เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยได้

Cristina Stet ผู้จัดการด้านการรับรองของ OPSWAT กล่าวว่า “WatchGuard ช่วยให้องค์กรและผู้ให้บริการทำระบบป้องกัน endpoint security ได้ดีขึ้น ประกอบทั้งส่วนของ Endpoint Protection และ EDR เรามีความยินดีที่จะมอบรางวัลการรับรองระดับ Gold สำหรับการเข้ากันได้กับโซลูชั่น NAC, CASB, SSO และ SSL-VPN”

WatchGuard EPDR (Panda Adaptive Defense 360) เป็นโซลูชั่นความปลอดภัยที่ผสมผสานทั้งด้าน Endpoint Protection (EPP) และ Endpoint Detection and Response (EDR) เข้าด้วยกัน โดยมีฟังก์ชั่น Zero-Trust Application Service และ Threat Hunting Service ใน agent ขนาดเบาเพียงตัวเดียว การผสมผสานโซลูชั่และบริการเหล่านี้ให้รายละเอียดข้อมูล activity บนเครื่อง endpoint ได้แบบเชิงลึก ระบบสามารถวิเคราะห์และควบคุมทุก process ที่ทำงานได้ และลดการโจมตีที่จะเกิดขึ้น

WatchGuard ได้นำหลักแนวคิดของ Zero-Trust Model มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความสามารถในการมอนิเตอร์ จัดประเภท วิเคราะห์ทุก process ที่ active บนทุกเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายองค์กร เช่น หากพบว่ามีใครพยายามจะรันไฟล์ตัวหนึ่ง ระบบก็จะรู้ได้ทันที ระบบสามารถค้าหาว่ามาจากต้นตอไหน มีการพยายามทำอะไร ตั้งใจจะทำอะไร นอกจากนั้นยังสามารถตอบรับและแก้ไขภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องทำคือการบริหารจัดการ patch ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายด้วย WatchGuard Patch Management (หรือ Panda Patch Management)

Leave a Reply

Your email address will not be published.