ป้องกันความเสี่ยงเสริมความปลอดภัยด้วย WatchGuard Endpoint Risk Assessment

ป้องกันความเสี่ยงเสริมความปลอดภัยด้วย WatchGuard Endpoint Risk Assessment

ป้องกันความเสี่ยงเสริมความปลอดภัยด้วย WatchGuard Endpoint Risk Assessment การประเมินระบบภายในองคกร์ด้วย WatchGuard ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างแม่นยำ

ไม่ว่าคุณจะใช้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยอะไรอยู่ก็ตาม ด้วยการประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ภายในองค์กร โดยที่ไม่รบกวนการทำงาน ระบุภัยคุกคาม ช่องโหว่ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในได้อนาคต

เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น โปรแกรมสามารถสร้างรายงานโดยละเอียดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในองค์กร พร้อมคำแนะนำเพื่อป้องกันการโจมตี รวมถึงปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร

รายงานการประเมินด้วย WatchGuard Endpoint Risk Assessment จะแสดงข้อมูลสรุปออกมาเป็นรูปแบบกราฟิกที่ดูเข้าใจง่ายโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ

 • ความเสี่ยงภายในระบบ
 • สถานะความเสี่ยงของอุปกรณ์ภายในระบบ
 • ประเมินด้วยแอปพลิเคชัน Zero-Trust
 • ระบบ Threat Hunting

รายละเอียดการประเมิน พร้อมคำแนะนำข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • มัลแวร์, PUP, ช่องโหว่, การโจมตีเครือข่าย, ตัวบ่งชี้หรือการโจมตีที่ตรวจพบ
 • ตรวจช่องโหว่สำคัญที่เกิดการโจมตีบ่อย
 • ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่หมดอายุการใช้งาน
 • แอปพลิเคชั่นที่มีปริมาณการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูง
 • ตรวจสอบรูปแบบการโจมตี Living-off-the-Land ที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบ
Screen shot of WatchGuard Endpoint Security, Security dashboard

ทำไมถึงควรใช้ WatchGuard Endpoint Risk Assessment

การประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ภายในองค์กร มุ่งเน้นไปที่แนวทางZero-Trust เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีสภาพแวดล้อมด้านระบบไอทีที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้มองเห็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง และทำงานอยู่ภายในระบบขององค์กร และมีการตรวจสอลแอปพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิธมากเกินปกติ นอกจากนี้ยังตรวจสอบแอปพลิเคชันที่อยู่นอกพื้นที่ของระบบซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีมักใช้เพื่อแนะนำมัลแวร์เข้าสู่เครือข่าย

การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะเป็นการทำงานอยู่เบื้องหลังที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในองค์กร ไม่มีการแจ้งเตือนภายในเครื่อง หรือไอคอน WatchGuard Endpoint Security ในส่วนการอัปเดตการป้องกันอัตโนมัติถูกปิดใช้งานเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องเพื่ออัพเดทการตั้งค่าการป้องกันใหม่

แนะนำการใช้งาน WatchGuard Endpoint Risk Assessment อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมความปลอดภัยขององค์กร

 1. การวิเคราะห์อย่างละเอียด: ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบโปรแกรมที่มีช่องโหว่หรือมีปัญหาในการทำงาน
 2. ปรับแต่งตามความเสี่ยง: ปรับแต่งการตรวจสอบและการดำเนินการตามความเสี่ยงที่พบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 3. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโดยทันที
 4. เสริมความปลอดภัยของข้อมูล: ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายความปลอดภัยและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
 5. การฝึกอบรม: ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้งาน WatchGuard Endpoint Risk Assessment เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานอย่างเหมาะสม
 6. ตรวจสอบและประเมินผล: ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งาน WatchGuard Endpoint Risk Assessment เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 7. รายงาน: สร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการที่ดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจสามารถทำการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
Screen shot of WatchGuard Endpoint Security, Workstations and Servers settings with audit mode

WatchGuard Endpoint Risk Assessment สามารถเสริมความปลอดภัยขององค์กรของคุณ เพราะป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่ง WatchGuard Endpoint Risk Assessment ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และนำมาสร้างมาตรการป้องกันที่มั่นคงและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หากท่านสนใจสามารถขอทดลองใช้ได้ฟรี 30 วั

Credit https://www.watchguard.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *